Krúžky

Naši žiaci majú možnosť využívať svoj voľný čas plnohodnotne a zapájať sa do činností nasledovných krúžkov:

 

Literárno – dramatický
web-stránka

Matematika hrou
web-stránka

ŠPOK – Športový
web-stránka

TURK – Turistický
web-stránka