Kontakt

Súkromná stredná odborná škola,
Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom

Adresy:
Teoretické vyučovanie
Jilemnického 1282,
965 01 Žiar nad Hronom

Praktické vyučovanie
Priemyselná 650/12,
965 01 Žiar nad Hronom

Korešpondenčná adresa
Kopaničná 237/9,
966 01 Hliník nad Hronom
Slovakia

Telefonické kontakty:
0911 850 480
0905 606 940