Učitelia

Vedenie školy

riaditeľ SSOŠ: Ing. Berstling Milan
zástupkyňa riaditeľa: Ing. Hanzlíková Renata

Profesorský zbor:
Ing. Berstlingová Darina – koordinátorka projektov
Ing. Čížová Mária, PhD. – ekonómka školy
Mgr. Jančoková Anna – výchovná poradkyňa
Mgr. Tonhajzerová Ľubica
Ing. Baran Jaroslav
Mgr. Vengrín Ján
Ing. Vyšná Henrieta

Majstri odborného výcviku:
Mgr. Jančoková Anna
Regúly Peter

Ostatní pracovníci školy:
Šišková Jana – sekretárka riaditeľa SSOŠ