Zoznam predmetov

ANJ – Anglický jazyk

ASV – Automatizácia strojárskej výroby

AUT – Automobily

CMD – Cestná a mestská doprava

CEV – Cestné vozidlá

CVF – Cvičenia z fyziky

ČRS – Číslicovo riadené obrábacie stroje

DEJ – Dejepis

DOA – Diagnostika a opravy automobilov

DOG – Dopravná geografia

EKO – Ekológia

EKN – Ekonomika

EKP – Ekonomika a podnikanie

ELE – Elektrotechnika

ETV – Etická výchova

FYZ – Fyzika

INF – Informatika

INO – Informatika v odbore

KNJ – Konverzácia v nemeckom jazyku

MAN – Manažment

MAT – Matematika

MTE – Materiály

MEC – Mechanika

NAV – Náboženská výchova

NOS – Náuka o spoločnosti

NEJ – Nemecký jazyk

OBN – Občianska náuka

ODP – Odborná prax

ODK – Odborné kreslenie

ODV – Odborný výcvik

ODH – Odpadové hospodárstvo

PVD – Podnikanie v doprave

PČOZ – Praktická časť odbornej zložky

PCO – praktická časť odborných predmetov

PRN – Právna náuka

PXA – Prax

PCD – Prevádzka cestnej a mestskej dopravy

PMA – Priemyselný marketing

PCS – Programovanie CNC strojov

RUJ – Ruský jazyk

SJL – Slovenský jazyk a literatúra

SPR – Správanie

STK – Stavebné konštrukcie

STT – Strojárska technológia

STV – Strojárska výroba

STR – Strojníctvo

TAJ – taliansky jazyk

TCM – Technická mechanika

TPV – Technická príprava výroby

TCK – Technické kreslenie

TEM – Technické merania

TEC – Technológia

Technológia

TMO – Technológia montáže a opráv

TEO – Technológia obrábania

TŠV – Telesná a športová výchova

TEV – Telesná výchova

TČOZ – Teoretická časť odbornej zložky

TČOP – teoretická časť odborných predmetov

UČT – Účtovníctvo

USP – Úvod do sveta práce

VYT – Výpočtová technika

VYK – Výrobné konštrukcie

ZAE – Základy elektrotechniky

ZAS – Základy strojárstva

ZAL – Zasielateľstvo