Triedy

1.A
Triedny učiteľ
Henrieta Vyšná

1.N
Triedny učiteľ
Darina Berstlingová

2.A
Triedny učiteľ
Mária Čížová

2.N
Triedny učiteľ
Darina Berstlingová

3.A
Triedny učiteľ
Anna Jančoková