Zmluvné pracoviská školy

Autoservis RYLAK, Žarnovica,

AUTO MOTO Kalamár, s.r.o., Hliník nad Hronom,

Autoservis ZIMAN, s.r.o., Lutila,

REMESLO stav s. r. o., Žiar nad Hronom,

Autoservis Motorob, Hromádka, Žiar nad Hronom,

AUTOELIT, R. Laurov, Brehy,

BS AUTO s. r. o., Banská Štiavnica,

3 Miko, s.r.o.,Bartošova Lehôtka,

AUTODIELŇA, Martin Kolár, Žiar nad Hronom,

AC car, Martin Vanka, Žiar nad Hronom, 

AUTOSERVIS, Július Ziman, Kremnica,

KAMONT – Milan Kapusta, Kremnica,

Auto Moto – Robo, s.r.o., Banská Štiavnica,

Peter Ertl, s.r.o., Kremnica

GAS & ELEKTRO Servis, Dolná Ždaňa,

Remeslo strojal, s.r.o., Žiar nad Hronom,

HYDRO EXTRUSION SLOVAKIA, a.s., Žiar nad Hronom

a ďalšie zmluvné pracoviská podľa potreby.

Žiaci 2. a 3. ročníkov majú možnosť časť odbornej praxe absolvovať priamo v autoservisoch, u predajcov vozidiel a inštalatéri v stavebno-inštalatérskych firmách – podľa prejaveného záujmu a čo najbližšie k miestu trvalého bydliska.

Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu