Matematika hrou – krúžok

Matematika hrou – pod vedením Mgr. Vyšnej Henriety

Krúžok bude zameraný na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Ukáže žiakom, že matematika nemusí byť vždy len nezáživná, nudná a ťažká. Matematické hry a hlavolamy rozvíjajú logické myslenie, predstavivosť, systémovú prácu, priestorovú orientáciu, trpezlivosť, dôvtip a vôľu pri dosahovaní cieľa. Krúžok sa zameria na podporu samostatného logického myslenia, aplikovanie matematických zručností do praxe. Naučí žiaka používať matematiku v rôznych životných situáciách a v budúcom zamestnaní.