Turistický krúžok

Turistický krúžok – pod vedením Ing. Berstlingovej Dariny

Hlavným cieľom turistického krúžku bude postupné poznávanie krás Slovenska, jeho prírody, krajiny, jej ochrana ako aj formovanie zdravého ekologického povedomia. Jednotlivé akcie budú mať predovšetkým turistický charakter, pričom pôjde o postupné nadobúdanie kondície pri spoznávaní jednotlivých lokalít v blízkom okolí. Neskôr našu ponuku rozšírime o spoznávanie najnavštevovanejších a najkrajších lokalít Štiavnických vrchov, Slovenského raja, Malej a Veľkej Fatry. V našom blízkom okolí chceme navštíviť chránené územia, kultúrne a historické pamiatky a prírodné zvláštnosti. Podľa možností zabezpečíme odborný výklad. Verím, že uvedenými ativitami ponúkneme žiakom zmysluplné využitie voľného času.