Prijímacie konanie

Prijímacie konanie 2022/2023

 

Prijímanie žiaka na štúdium v  školskom systéme vzdelávania

a dôležité termíny

Školský systém vzdelávania

V učebných odboroch: Autoopravár – mechanik, Inštalatér žiak študuje v školskom systéme vzdelávania (je len žiakom školy, nie je žiakom firmy). V druhom a treťom ročníku štúdia žiaci praxujú aj na zmluvných pracoviskách školy, ale nezaväzuje ich to k nástupu na pracovisko po ukončení štúdia. Táto forma vzdelávania má množstvo benefitov – finančné ohodnotenie, príspevok na stravu a cestovanie, ale záleží od samotného žiaka, jeho prístupu k povinnostiam a zodpovednosti.

Postup prihlasovania do systému vzdelávania je popísaný v tejto tabuľke.

Do 28.02.2022 Škola zverejní kritériá prijímania na všetky odbory na svojej webovej stránke, pričom tieto kritériá budú v elektronickej podobe odoslané do príslušného ŠVS a zároveň zverejnené aj na webe ŠVS za celé Slovensko
Do 20.03.2022

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na štúdium na SSOŠ Hliník nad Hronom.

Ak bude mať žiak záujem o podanie si prihlášky na dva odbory na našu SSOŠ, uvedie do prihlášky na SŠ tú istú školu dvakrát s príslušným názvom učebného odboru.

Prijímacie skúšky 1.kolo:

1.termín 02.05.2022

2.termín 09.05.2022

Pre školský rok 2022/2023 – bez prijímacieho konania.
18.05.2022 Termín pre zverejnenie zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.
Do 06.06.2022 SSOŠ zverejní konanie 2 kola v prípade potreby nenaplnenie odborov.

Prijímacie skúšky: 2.kolo

21.06.2022

Pre školský rok 2022/2023 – bez prijímacieho konania.